Dożynki na Górkach 2009 rok

W dniu 6 września 2009 roku śpiewaliśmy podczas mszy św. z okazji uroczystości dożynkowych w parafi św. Anny w Lędzinach