Okres kolędowy 2009 roku należał do bardzo bogatych w koncerty, oraz inne formy naszego śpiewania.

  • 3 stycznia 2009 udział w Tyskich Wieczorach Kolędowych
  • 4 stycznia 2009 koncert w parafii św Anny w Lędzinach
  • 11 stycznia 2009 koncert w parafii św Ap. Piotra i Pawła w Górkach – zdjęcia
  • 25 stycznia oprawa mszy w parafi św Krzysztofa w Tychach
  • 31 stycznia 2009 oprawa mszy w parafi św Klemensa w Lędzinach
  • 1 luty oprawa mszy w parafii św Klemens w Lędzinach
  • 1 luty 2009 koncert w parafi Ciała i Krwi Pańskiej w Ławkach