14 listopada przy okazji święta św. Cecylii – partonki chórów, została zakupiona kronika zespołu i jest gotowa do odnotowywania wydarzeń z jego historii.