Odpust w kościele św. Anny w Lędzinach

W dniu 28.07.2013 roku śpiewaliśmy podczas sumy odpustowej w parafii św. Anny w Lędzinach.