Skład zespołu

Wykonujemy muzykę wielogłosową dlatego skład zespołu dobrany jest do wykonywania właśnie takiego rodzaju utworów.

* Soprany: Lidia Jacek, Bożena Sikora, Irena Sikora

* Alty: Barbara Boruta, Ewa Kostera, Magdalena Sikora, Joanna Wypich.

* Tenory:  Piotr Pacwa, Piotr Pacwa.

* Basy: Józef Sikora.