Śpiewanie na uroczystościach 200-lecia poświęcenia kościoła p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Suserzu, jubileuszu
20-lecia sakry biskupiej ks.bp. Józefa Zawitkowskiego
40-lecia święceń kapłańskich ks.prob. Jerzego Czarnoty
(14 lipca 2010 roku)
oraz na sumie odpustowej.
(15 lipca 2010 roku).