Wielkopostna modlitwa słowno-muzyczna w parafi św. Klemensa

W dniu 17 marca 2013 roku w parafii św. Klemensa w Lędzinach w ramach nabożeństwa Gorzkich Żali chcieliśmy przybliżyć mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa w modlitwie słowem i muzyką. Wykonując pieśni wielkopostne przeplatane tekstem chcieliśmy utrzymując charakter modlitewny wzbudzić refleksję nad przeżywanym okresem przygotowania do męki i zmartwychwstania Zbawiciela. Wykonane zostały przez nas między innymi:

– Stabat Mater
– Per Crucem
– Bądz mi litościw
– Ojcze Nasz
– Panie Ty widzisz

Mamy nadzieje że ta modlitwa przeniknęła Wasze serca i pomogła przybliżyć się do tajemnicy Wielkiego Postu.